Lemma: ringsherum
Zeige:

Lemma »ringsherum«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr>12ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H5439+H5439 – סָבִיבּ סֶבִיבָּה + סָבִיבּ סֶבִיבָּהsabib + sabib
1 Mal in 1 Vers

»ringsherum« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH5439+H5439 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück