Lemma: Achinadab
Zeige:

Lemma »Achinadab«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam>11Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H292 – אֲחִינָדָבAchinadab
1 Mal in 1 Vers

»Achinadab« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH292 – Achinadab | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück