Lemma: Blasebalg
Zeige:

Lemma »Blasebalg«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJes>1JerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H4647 – מַפּוַּחmappuach
1 Mal in 1 Vers

»Blasebalg« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH4647 – mappuach | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück