Lemma: Händlervolk
Zeige:

Lemma »Händlervolk«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHab>1ZephHagSachMal

H5971+H3667 – עַם + כְּנַעַן`am + K'na`an
1 Mal in 1 Vers

»Händlervolk« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH5971+H3667 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück