Lemma: Hirtenzelt
Zeige:

Lemma »Hirtenzelt«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H168+H7473 – אוֹהֶל + רוֹעִיohel + ro`i
1 Mal in 1 Vers

»Hirtenzelt« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH168+H7473 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück