Lemma: Lappidot
Zeige:

Lemma »Lappidot«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJos>1RiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H3941 – לַפִּידּוֹתLappidoth
1 Mal in 1 Vers

»Lappidot« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH3941 – Lappidoth | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück