Lemma: Misperet
Zeige:

Lemma »Misperet«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsra>1NehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H4559 – מִספֶּרֶתMispereth
1 Mal in 1 Vers

»Misperet« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH4559 – Mispereth | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück