Lemma: Potiphera
Zeige:

Lemma »Potiphera«

Vorkommen im Bibeltext

>31Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H6319 – פּוֹטִי פֶרַעPoti Phera`
3 Mal in 3 Versen

»Potiphera« im AT
3 Mal in 3 Versen

1hebr. Wort in3 VorkommenH6319 – Poti Phera` | 3x

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück