Lemma: Prachtkrone
Zeige:

Lemma »Prachtkrone«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlgl>1HesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H5850+H8597 – עֲטָרָה + תִּפאָרָה תִּפאֶרֶת`atarah + tiph'arah
1 Mal in 1 Vers

»Prachtkrone« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH5850+H8597 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück