Lemma: ränkekundig
Zeige:

Lemma »ränkekundig«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHes>1DanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H995+H2420 – בִּין + חִידָּהbin + chidah
1 Mal in 1 Vers

»ränkekundig« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH995+H2420 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück