Lemma: Genubat
Zeige:

Lemma »Genubat«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam>21Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H1592 – גְּנוּבַתG'nubath
2 Mal in 1 Vers

»Genubat« im AT
2 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in2 VorkommenH1592 – G'nubath | 2x

2 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück