Lemma: Hobel
Zeige:

Lemma »Hobel«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H4741 – מַקצּוּעָהmaqzu`ah
1 Mal in 1 Vers

»Hobel« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH4741 – maqzu`ah | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück