Lemma: Hochwohnende
Zeige:

Lemma »Hochwohnende«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H3427+H4791 – יָשַׁב + מָרוֹםjaschab + marom
1 Mal in 1 Vers

»Hochwohnende« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH3427+H4791 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück