Lemma: On
Zeige:

Lemma »On«

Vorkommen im Bibeltext

>31Mo2Mo3Mo>14Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

»On« im AT

2hebr. Wörter in4 VorkommenH204 – On | 3xH203 – On | 1x

4 Vorkommen in 4 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück