Lemma: vierhundertzwanzig; 420
Zeige:

Lemma »vierhundertzwanzig; 420«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam>11Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H9720 – עֶשׂרִים מֵאָה אַרבַּעarba` me'ah `esrim
1 Mal in 1 Vers

»vierhundertzwanzig; 420« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH9720 – arba` me'ah `esrim | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück