Lemma: zauberkundig
Zeige:

Lemma »zauberkundig«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMich>1NahHabZephHagSachMal

H1172+H3785 – בַּעֲלָה + כֶּשֶׁףba`alah + kescheph
1 Mal in 1 Vers

»zauberkundig« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Ausdruck in1 VorkommenH1172+H3785 | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück