Lemma: zweitausendachthundertundachtzehn; 2818
Zeige:

Lemma »zweitausendachthundertundachtzehn; 2818«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsra>1NehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H9806 – עָשָׂר שְׁמוֹנֶה מֵאָה שְׁמוֹנֶה אֶלֶףeleph sch'moneh me'ah sch'moneh `asar
1 Mal in 1 Vers

»zweitausendachthundertundachtzehn; 2818« im AT
1 Mal in 1 Vers

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück