Lemma: Funke
Zeige:

Lemma »Funke«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEst>2HiobPsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

»Funke« im AT

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück