Lemma: Geburtsland
Zeige:

Lemma »Geburtsland«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJes>1JerKlgl>1HesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H776+H4138 – אֶרֶץ + מוֹלֶדֶתerez + moledeth
2 Mal in 2 Versen

»Geburtsland« im AT
2 Mal in 2 Versen

1hebr. Ausdruck in2 VorkommenH776+H4138 | 2x

2 Vorkommen in 2 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück