Lemma: Machalat
Zeige:

Lemma »Machalat«

Vorkommen im Bibeltext

>11Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr>12ChrEsraNehEstHiob>2PsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

»Machalat« im AT

4 Vorkommen in 4 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück