Lemma: roh
Zeige:

Lemma »roh«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo>12Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt>11Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlgl>1HesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

»roh« im AT

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück