Lemma: Adonikam
Zeige:

Lemma »Adonikam«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2Chr>2Esra>1NehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H140 – אֲדוֹנִיקָםAdoniqam
3 Mal in 3 Versen

»Adonikam« im AT
3 Mal in 3 Versen

1hebr. Wort in3 VorkommenH140 – Adoniqam | 3x

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück