Lemma: Nebajot
Zeige:

Lemma »Nebajot«

Vorkommen im Bibeltext

>31Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön>11Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H5032 – נְבָיוֹת נֶבָיוֹתN'bajoth
5 Mal in 5 Versen

»Nebajot« im AT
5 Mal in 5 Versen

1hebr. Wort in5 VorkommenH5032 – N'bajoth | 5x

5 Vorkommen in 5 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück