Lemma: Astoret
Zeige:

Lemma »Astoret«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam>21Kön>12Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H6253 – עַשׁתּוֹרֶת`Aschtoreth
3 Mal in 3 Versen

»Astoret« im AT
3 Mal in 3 Versen

1hebr. Wort in3 VorkommenH6253 – `Aschtoreth | 3x

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück