Lemma: zweiten Mal; 2-mal
Zeige:

Lemma »zweiten Mal; 2-mal«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHes>1DanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

A8579 – תִּניָנוּתtinjanuth
1 Mal in 1 Vers

»zweiten Mal; 2-mal« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenA8579 – tinjanuth | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück